FJÄRRKONTROL

INFORMATION

Försäljnings - och leveransvillkor                         


Priser är angivna inklusive moms, exklusive porto

All leverans sker mot postförskott.Returrätt

Återsändande av artiklar, som ej är att hänföra till vårt ansvar för fel i levererat gods accepteras endast efter godkännande av oss.

Vid retur av halvledare, reservdelar och dylikt debitera vi en provningsavgift innan varan återgår till vårt lager. Debiteringen sker efter gällande timtid på vår serviceavdelning.

Facklitteratur, mjukvara och förbrukningsmaterial kan returneras endast om förpackningen är obruten.  Ej avhämtade försändelser debiteras med gällande porto.

VIKTIGT!

  • Dra alltid ut nätsladden innan arbetet påbörjas

  • Arbete aldrig i närheten av ett jordat föremål.

  • Tänk på att centralanntensladden och de flesta värmeelement är jordat.


  • Följ alltid fabrikanternas säkerhetsanvisningar


  • Sätt på bakstycket/locket före provkörning


  • Börja inte ett reparationsarbete om du saknar kompetens eller är osäker, risken är stor att man gör mer skada än nytta.


  • Gör inga ändringar i nätanslutna apparater som kan äventyra SEMKO bestämmelser.


Kingheart - UniCo ab avsäger sig allt ansvar vid eventuella följdfel på maskinen eller personskador i samband med reparation eller underhållsarbeten.


KingHeart UniCo ab

Box 1342

181 25  LIDINGÖ

Email: Kingheart@unico.se

Tel: 08 - 664 44 52